Mantık İle İlgili Paylaşımlar

Mantık > Giriş

İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir. Moliere

Mantık Arapça ‘da; söz, hitabet, söyleme kabiliyeti, konuşmak anlamlarına gelen “نطق” (nutk) sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise; akıl, düşünme, yasa, söz, ilke gibi anlamları içeren logic sözcüğünden gelir. Kaynağı ise Grekçe logos sözcüğüdür.

Terim olarak mantık iki anlamda kullanılır:

Mantık 1 Devamını Oku

Mantık > Giriş >Mantık İlkeleri

Mantık İlkeleri

Klasik mantık içerisinde konular; kavram (terim), önerme, çıkarım gibi bir sırayı takip eder. Sembolik mantıktaysa, kendisi zaten bir önermeler mantığı olduğu için bu sıra değişir. Her ikisi içinde kavram oluşturma, önermeler kurma ve çıkarım yapma işlemleri, mantıkta bazı temel ilkelerle gerçekleşir. Düşüncelerin tutarlı olması ve mantıksal işlemlerin kontrol edilmesi sırasında bu ilkelerle uyumluluğu incelenir. Genel olarak üç ilkeden bahsedilir.

Mantık 2 Devamını Oku

Mantık > Giriş >Mantıkta Kavram Çeşitleri

Kavram; zihnimizde düşünülmüş olan herhangi bir şeye denir. Kavram; nesnelerin insan beynindeki yansıma biçimi, zihindeki genel tasarımıdır.

Kavram ile imge(hayal, imaj) arasında fark vardır. İmge, bir nesnenin uzayda kapladığı yer ve zaman içerisinde algıladığımız tekil izlenim karşılığıdır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, her gün kullandığımız bardağı düşünmemiz, onu rengiyle, görünüşüyle canlandırmamız bir imgeyken, ‘bardak’ kavramıysa geneldir ve bütün bardakları kapsayan bir evrensel küme gibidir.

Mantık 3 Devamını Oku