Diyalog pencerelerini kullanabilmek için javax.swing.JOptionPane kütüphanesini ilave etmemiz gerekir.
Kullanımı:
İlgili mesaj kutusunu göstermek için  JOptionPane   içerisinde bulunan    showMessageDialog   fonksiyonunu kullanmak gerekecektir.
   İlk Mesaj pencerimizi oluşturalım;
Ekran Çıktısı:

Mesaj Penceresi ikonlarının aldığı değerler.

Not: Eğer ikon göstermek istemezseniz “-1″ değerini kullanabilirsiniz.

Mesaj Penceresi için bazı örnekler:

Not: Aşağıdaki kodların başında bulunan // işaretlerini kaldırarak diğer şekilleri de görebilirsiniz.

Ekran Çıktısı:

Mesaj Penceremiz içerisinde bulunan düğmeleri ve bunların sayılarını değiştirmek istersek;

Kullanımı:

Düğme yapıları ve değerleri:

  • Değeri: -1 Düğme Yapısı: OK
  • Değeri: 0 Düğme Yapısı: YesNo
  • Değeri: 1 Düğme Yapısı: YesNoCancel
  • Değeri: 2 Düğme Yapısı: OkCancel

Bu veriler doğrultusunda aşağıdaki kodu yazalım;

Ekran Çıktısı:
Yukarıda bulunan içerisindeki 1 değerlerini değiştirerek diğer görünümlere ulaşabilirsiniz.

Örnek Çalışma Hangi düğmeye bastım ?