M
esaj penceresi nasıl kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla kullanılıyorsa, input penceresi de kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan bir yapıdır. Bu giriş penceresini kullanarak iki şekilde giriş isteğinde bulunabilirsiniz. Birincisi, boş bir alan için giriş isteğinde bulunmanız. İkincisi ise, önceden belirlediğiniz bir değerin giriş alanında gözükerek istekte bulunmanız. Her ikisine ait kod örneklerini ve kullanım şeklini aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanımı: veya;

 

  Şimdi bu kodların örneklerini verelim;
Ekran Çıktısı:

Şimdi basit bir uygulamayla gördüklerimizi pekiştirirken bilgilenelim.

Ekran Çıktısı:

Şimdi yukarıda yazan kodlarımızı inceleyelim;

int gun; Integer tipinde gun isimli bir değişken tanımladık. Integer 4 byte değerinde yer kaplar. Bu dört byte değerindeki yer ise gun ismiyle tanımlanmış olup, içinde sadece tam sayı tipinde değerleri barındırır veya atamak istediğimiz değerleri tam sayı tipinde algılar.

gun = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, “Gün Sayısını Giriniz:”, “Giriş”, 1));  Burada ise gün değişkenine dışarıdan değer atama işlemini gerçekleştiririz. Fakat giriş işleminde input penceresi kullanıldığı için ufak bir sorunla karşılaşırız. İnput oenceresinden almış olduğumuz girişin tipi integer olmadığı için bunu integer-e dönüştürmemiz gerekmektedir. Bunun içinde parse komutu kullanılır.Böyle alınan veri integer tipine dönüştürülmüş olur.

 int saat;     long dakika; Yine burada değişkenlerimizi tanımladık. saat değişkenimiz int tipinde, dakika değişkenimizse long.

long: En büyük tamsayı veri tipidir. Sekiz byte-lık alanı kaplar. Büyük veriler saklanacağı zaman kullanılmalıdır. aksi takdirde boş yere alan kaplanmış olur

 saat = gun * 24; Günü saate çevirir, sonucu saat değişkenine atar.

 dakika = saat * 60; Saati dakikaya çevirir, sonucu dakika değişkenine atar

 JOptionPane.showMessageDialog(null, “saat: ” + saat + “\ndakika: ” + dakika, “SONUÇ: “, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); Ekrana mesaj penceresiyle bilgi aktarır.

Yukarıda bulunan kod içerisindeki //   işaretlerini kaldırarak diğer çıkış biçimlerinide görebilirsiniz. Burada göstermek istediğim; mesaj penceresi sonunda kullanılan iconların yerine aynı işlevi gören .PLAIN_MESSAGE, .QUESTION_MESSAGE, .ERROR_MESSAGE, .WARNING_MESSAGE özelliklerinin kullanılmasıdır.

  Örnek;
Ekran Çıktısı: