D
iğer tüm programlama dillerinde olduğu gibi java programlama dilinde de dizilerin önemi oldukça büyüktür.  harfler isminde bir dizimiz olsun. Bu dizimiz 5 adet elemandan oluşsun. harfler = { a, b, c, d, e} olarak tanımlandığını düşünelim. harfler dizimizin ilk elemanı sıfırıncı indise sahip olan a, ikinci elemanı birinci indise sahip olan b, beşinci elemanı dördüncü indise sahip olan e dir. Dolayısıyla ilk eleman sıfırıncı indisden başlar.

Diziler bir yada daha çok boyutlu olarak tanımlanabilir. İki boyutlu diziler matris olarak ifade edilirler.Bu bölümde tek boyutlu dizileri anlatmaya çalışacağız. Diziler sıralı indisler yardımıyla  for veya  while döngüleriyle kullanılmaktadır.

  Örnek
Ekran Çıktısı:

Kodumuzu incelersek;

String dizi1[] = new String[]{“İlk İndis”, “İkinci İndis”, “Üçüncü İndis”, “Dördüncü İndis”, “Beşinci İndis”};

String tipinde dizi1 isimli değişken tanıttık. [] ile tanıttığımız değişkenin bir boyuta sahip olan dizi değişkeni olduğunu belirttik. new String[] ile bellekten String tipindeki bu değişkenimiz için gerekli olan alanın ayrılmasını sağladık. ve daha sonra dizi değişkenlerimizin indislerine ait elemanları tanımladık.

Aynı kodu şu şekildede yazabilirdik.  

 for (int i = 0; i < dizi1.length; i++) burada dikkatinizi çekmek istediğim dizi1.length komutudur. Bu komut dizimizdeki eleman sayısını belirleyen bir komutdur. Çoğu zaman program içerisinde oluşturduğumuz dizilerin kaç elemanlı olduğu belli olmaz. Bu gibi durumlar için length fonksiyonu bizlere yardımcı olur

   Örnek : Dizideki en büyük sayıyı bulup, bu sayının kaçıncı indisde bulunduğunu belirten program
Ekran Çıktısı: