1-Database (veri tabanı) Oluşturma:

SQL SERVER uygulamalarında dinamik olarak veri tabanı oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunun için bir windows form oluşturup içerisine bir adet buton eklememizve butonu çift tıklayarak aşağıdaki kodları içerisine yazmamız yeterli olacaktır. 
Not: Yandaki resimde de görüldüğü üzere using System.Data.SqlClient; ifadesini eklemeyi unutmayalım.

Öncelikle ilgili database ismi daha önceden oluşturulmuş mu diye program kontrol eder. İlgili isim yok ise database oluşturulur.

 

 2-Tablo Oluşturma:

 Yukardaki program ile SQL SERVER uygulamalarında kullanabileceğimiz tarzda, dinamik olarak bir veri tabanının nasıl oluşturulucağını öğrendik. Şimdi bu veri tabanı içerisinde tablo oluşturma zamanı…

Yeni bir uygulama açalım ve form üzerine bir adet buton ekleyelim. Butonu cift tıklayıp aşağıdaki kodlamayı yapalım. Database oluşturma mantığında olduğu gibi; önce tablo adını sorgulayalım.tablomuzun adı urunler olsun. Eğer tablo adı varsa mesaj kutusuyla uyarı verisin. Tablo adı yoksa yeni bir tablo oluştursun.

 

 3-APP.CONFIG ile Dinamik Connection String:

 SQL SERVER uygulamalarında dinamik olarak nasıl database ve tablo oluşturacağımızı gördük. Şimdi, yine dinamik yöntemle SQL SERVER bağlantısını nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Bu tür bir bağlantıyı uygulamalarımızın bütün form’larında kulllanabiliriz. İlgili Bilgiler ise app.config isimli bir dosyada tutulurlar.Öncelikle bir dinamik bağlantı oluşturalım ve veri tabanı bağlantısını sağlayarak; database içerisindeki bilgileri DataGridViev üzerinde gösterelim.

 İlgili dll dosyasına ihtiyacımız var. bunun için Solution Explorer içerisinde bulunan proje adımızın üzerine sağ tıklama yapalım. Add Reference seçeneğini seçelim. Buradanda System.Configuration ı seçerek Add (veya OK) tıklayalım. Formumuzun ilgili bölümüne using System.Configuration ibaresini ilave edelim.

udm02 udm02_1

 Daha sonra formumuza çift tıklayarak Form_Load içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

 button_Click içerisinede aşağıdaki kodları yazalım.

 Ekran görünümü:udm04

Bu kodlama ile ilgili program çalıştığı sürece bir bağlantı kurmuş oluruz. Programı kapattığımız zaman bağlantı otomatik olarak silinir. Ancak var olan bir ConnectionString ifadesini değiştirmek isterseniz o zaman aşağıdaki kodlamaya ihtiyaç duyarız.