C
Programlama Dili
DERS – 5


C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ TEMEL GİRDİ – ÇIKTI İŞLEMLERİ

(BASIC I/O)

C Kodlarının Temel Özellikleri:

Bir C programı aşağıda verilen özellikleri mutlaka taşımalıdır.

* Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.

* Satırın sonuna ; (noktalı virgül) işareti konmalıdır.

* Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleri ile belirlenir.

* C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive). Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir.

* Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.

* Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir. Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.

* Değişken adları İngiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z) veya (a-z) ile yazılmalıdır.

* Değişken adları herhangi bir rakam ile başlayamaz. İlk karakter bir harf olmalıdır.

C programlama dilinde sıkça kullanacağımız ve öncelikle öğrenmemiz gereken temel giriş – çıkış fonksiyonlarıdır. C de kullanıcının klavyeden değer girmesini sağlamak için scanf( ); yazdırdığımız şeylerin ekranda görünmesi içinse printf( ); fonksiyonlarını kullanacağız.

ÖRNEK:

Bu kodu derleyicide çalıştırırsak karşımıza;

MERHABA DÜNYA Burda Ne Goruyor isen Ekrana O Cikar

yazacaktır.

Şimdi aşama aşama yazdığımız kodları anlamaya çalışalım.

//3dmaster //örnek C çalışma kodu

// ile tek satırlık açıklamalarınızı kullanabilirsiniz. Bu açıklamalar programda yer alırken derleyici bunları kod olarak okumayıp ekranda göstermez.

#include <stdlib.h> #include < stdio.h > Bu iki satır kullanacağımız kütüphaneyi programa tanıtır. C Standart genel hizmet kütüphanesi ve standart giriş – çıkış kütüphanesini, programa dahil et demektir. Bu kütüphaneler programcı için birer kolaylık sağlar. Eğer bu kütüphaneler olmasaydı, kütüphane içerisindeki fonksiyonları teker teker tanıtmamız gerekecekti. Kullanmak istediğimiz fonksiyonlar için bu tür kütüphaneleri başta yazarak programın tanımasını sağlarız. Örneğin karekök (sqrt) veya üst (pow) işlemleri için math.h kütüphanesinden faydalanırız. http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ sayfasında kütüphaneler, bu kütüphanelere ait fonksiyonlar ve bu fonksiyonların kullanımı açıklanmıştır.

int main () ana fonksiyonun başladığını belirtir. Algoritmamızın başında bulunan BAŞLA ifadesinin karşılığı olarakta söyleyebiliriz.

{

} Bu ayıraçlar ise standart olarak yazmamız gereken işaretlerdir. Algoritmamız içerisinde BAŞLA dan sonra gelen adımlar işte bu ayıraçların içine yazılır. İlk ayıraç ( { ) bloğun başladığını, son ayıraç ( } ) ise bloğun kapandığını anlatır.

printf(“MERHABA DUNYA\n”); printf fonksiyonu ile çift tırnak içerisinde bulunan yazıların ekrana yazılmasını sağlarız. \n ise bir alt satıra geçmemizi sağlar. Her bir \n kullandığımızda yazımız bir alt satıra geçer. \n kullanmadan programımızı derlersek sanırım aradaki farkı daha net görebiliriz.  printf(“MERHABA DUNYA\n”); ekranda MERHABA DUNYA yaz ve bir satır aşağı in, anlamında iken printf(“\nMERHABA DUNYA”);  ise bir satır aşağı in ve MERHABA DUNYA yaz anlamına gelir. ” ; ” ise satırın sonunu bildirir.

/* Program bu arayı yorum olarak algılayacaktır. Bu arada geçen yazılar kaç satır olursa olsun Derleyici tarafından okunmayacaktır. Bu yazı yalnızca kodda görülecektir */

Birden çok satır açıklaması kullanmak için /*      */ ifadesi kullanılır. Bu ifade de // ifadesiyle benzerlik gösterir. Yani programda yazılar gözükürken ekranda bu yazılar gözükmez. system (“PAUSE”); program bittikten sonra beklemede kalır. Bir tuşa basarak bekleme işlemini sonlandırmanızı bekler.

return 0; bu komutu eklemezsek program gene çalışır fakat uyarı verir. Return komutu ile programın nereye dönmesi gerektiğini söyleriz. Eğer bu komutu yazmazsak main fonksiyonu bizden bir tam sayı dönmesini bekler. return komutu için bu kaba anlatım şimdilik yeter.

Şimdi basit birkaç örnekle printf fonksiyonunun kullanımı gösterelim. Bunları IDE nizde derleyerek arasındaki farkları görmeye çalışın.

ÖRNEK1

ÖRNEK2

ÖRNEK3

Aşağıdaki örnekte ise ekranda Phil Knight: “Eğer hiç hata yapmıyorsanız, bu aynı zamanda yeni şeyler denemiyorsunuz demektir.” der. yazdırmak istiyoruz. Bu yazıyı yazdırırken kullanacağımız işareti bize bir sorun açacaktır. Bildiğiniz gibi prinf fonksiyonu ilk iki çift tırnak içerisindeki yazıları değerlendirecektir. İşte bunu engellemek için \ işaretini kullanabiliriz. \ programa benden sonra gelen, senden değil de benden gibi bir şey söyler. Yanı \ tan sonra gelen programda kullanılan bir işaret olmayıp ekranda görünmesi istediğimiz işaretlerin yazılmasını sağlar.

ÖRNEK4