C Programlama Dili Dersleri

1- BAŞLANGIÇ > GİRİŞ

C Programlama dili genel amaçlı orta seviyeli ve yapısal bir programlama dilidir. 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Telefon Laboratuvarında tasarlanmıştır. C, özellikle sistem programlamada sembolik makine dili (Assembler) ile tercih edilmektedir. İşletim sistemleri, derleyiciler ve debug programları gibi aşağı seviyeli sistem programlarının yazılımında yoğun olarak C programlama dili kullanılır.

Ders 1 Devamını Oku

2- BAŞLANGIÇ > ALGORİTMALAR

Algoritma:

Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Doğal dille yazılabileceği için fazlaca formal değildir. Bir algoritma için aşağıdaki ifadelerin mutlaka doğrulanması gereklidir.

    • Her adım son derece belirleyici olmalıdır. Hiç bir şey şansa bağlı olmamalıdır.
    • Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlanmalıdır.
Ders 2 Devamını Oku

3- BAŞLANGIÇ > AKIŞ DİAGRAMLARI-1

AKIŞ ÇİZELGELERİ

Bir algoritmanın şekilsel gösterimidir. Dikkat edildiyse algoritma doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir. Ancak akış çizgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılamaması mümkün değildir.

Ders 3 Devamını Oku

4- BAŞLANGIÇ > AKIŞ DİAGRAMLARI-2

Algoritma:

şağıda örnek olması için bazı akış diyagramlarını veriyorum. Böylece diyagram oluşturmada sizlere bazı fikirler verebilir diye umuyorum. Resimlerin üzerini tıklayarak orijinal boyutunu görebilirsiniz.

Ders 4 Devamını Oku

5- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: TEMEL GİRDİ ÇIKTI İŞLEMLERİ VE DEĞİŞKENLER 1

C Kodlarının Temel Özellikleri: Bir C programı aşağıda verilen özellikleri mutlaka taşımalıdır. * Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir. * Satırın sonuna ; (noktalı virgül) işareti konmalıdır. * Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleri ile belirlenir. * C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive). Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir. * Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.

Ders 5 Devamını Oku

6- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: TEMEL GİRDİ ÇIKTI İŞLEMLERİ VE DEĞİŞKENLER 2

Algoritma: Değişken nedir ve nasıl tanımlanır? Değişkenler bellekte bilginin saklandığı yerlere verilen sembolik adlardır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir tipi vardır. C dilinde temelde birkaç tane değişken tipi vardır. Bunlar;

Ders 6 Devamını Oku

7- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: CAST OPERATÖRÜ

Cast Operatorü: Kısaca değişken tipi değiştirmek için kullandığımız bir operatördür. Mesela bir değişkeni int olarak tanıtmışsak ve bunu float a çevirmek istiyorsak bu operatörü kullanabiliriz. Bunun terside doğrudur. Yani float olarak tanıttığımız değişkenimizi int olarak dönüştürmek içinde kullanırız.

Ders 7 Devamını Oku

8- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: KOŞULLU (CONDITIONAL) İFADELER

Koşullu (Conditional) İfadeler: Bilgisayarda yapılan mantıksal işlemlerin hepsi kaba bir temele dayanır. Koşullar sağlandığı zaman [EVET(1)] ve koşullar sağlanmadığı zaman [HAYIR(0)] yapılacak işlemler bellidir. Koşulların kontrol edilmesini if operatörüyle sağlarız. Bu operatörün genel kullanım şekli;

Ders 8 Devamını Oku

9- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: İÇ İÇE GEÇMİŞ İFADELER

swicth – case ifadesi: Genel olarak bu ifade if-else if yapısına çok benzemektedir. Fakat aralarında iki fark vardır. Birincisi, switch – case yapısında, aralık değeri girmezsiniz. İfadelerin bir şeye eşit olup olmadığına bakılır. İkincisi; switch – case yapılarında, şartın sağlanmasıyla yapının kesilmek zorunda olmayışıdır.

Ders 9 Devamını Oku

10- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: DÖNGÜ DEYİMLERİ

WHILE DEYİMİ: Bir ya da birden fazla deyimin tekrar edilemesini sağlarlar. C dilinde while, for ve do-while deyimleri döngü işlevini sağlar. Tekrar edilen deyimlere döngü gövdesi denir.

while (koşul) {

komut(lar);

}

Mantıksal ifade doğru olduğu sürece Deyim yürütülür. Eğer yanlış ise kontrol bir sonraki deyime geçer.

Ders 10 Devamını Oku

11- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER)

Problem çözmenin temel ilkelerinden biri de, problemi mümkün olduğu kadar çok parçalara ayırmaktır. Parçalara ayrılan kısımlar sanki birbirinden bağımsızmış gibi düşünülerek çeşitli çözümler elde edilebilir. Ayrıca bu parçaları istediğimiz kadar, tekrar tekrar kullanabiliriz. İşte C programlama dilinde bu parçalama işlemini fonksiyon kullanarak yaparız. Kısaca işlev(fonksiyon);

Ders 11 Devamını Oku

12- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: ÖZYİNELEME (RECURSIVE) FONKSİYONLAR

Şimdiye kadar başka fonksiyonları çağıran fonksiyonlara örnekler verdik. Şimdi ise kendini çağıran (recursive) fonksiyonları kavrayalım.

Recursive fonksiyonlar herhangi bir döngü (while, for, do while) kullanmadan kendisine bağlı olarak kullanılan prosedürdür.

Ders 12 Devamını Oku

13- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: DİZİLER > TEK BOYUTLU DİZİLER

Dizi, benzer elemanlardan oluşur. Diğer bir değişle dizi, aynı tip verilerin oluşturduğu küme biçimidir. Bahsettiğimiz küme ise matematikteki kümelerden biraz farklıdır. Biri dizi tanımlandıktan sonra, dizi elemanları bellekte peşpeşe saklanır. Bu yüzden diziler aynı tip verilerin toplanıp tek isimle adlandırılan veri bölgeleridir. Temel olarak iki özelliği mevcuttur.

Ders 13 Devamını Oku

14- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: DİZİLER > ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Çok boyutlu bilgileri veya veri tablolarını saklamak için kullanılırlar.

Tanımlama biçimi: Tip Değişken_adı [Boyut1] [Boyut2] [Boyut3]…

Tip: Değişken türü

Değişken adı: Dizinin adı

Ders 14 Devamını Oku